Bokning av båtarna
Som medlem i båtpoolen får man tillgång till en kalender för sin båt. Man bokar enkelt in de heldagar man önskar. Kalendern delas endast med de andra medlemmarna för båten och man kan därför se vilka dagar som är lediga och boka sina tider. Man kan ha max tre dygn bokade samtidigt, uppdelat på två tillfällen och max två dygn i sträck, samt max ett tillfälle (dygn) får vara på en helg (lördag eller söndag) eller en röd dag. 
När ett pass eller tillfälle är påbörjat kan ett nytt bokas. Utöver ovan begränsningar kan alltid de närmaste två dygnen ”idag” och ”imorgon” bokas fritt om båten är tillgänglig, så kallad ”Sista-minuten-bokning”. Man kan även för att göra båten tillgänglig efter en bokning skriva att den är tillgänglig tex efter kl 18.00 om man har bokat det dygnet men är klar vid 18. Då har en annan medlem möjlighet att göra en sista-minuten-bokning samma kväll.

Det finns ingen begränsning på totalt antal pass eller tillfällen som medlemmen kan boka per säsong utifrån dessa förutsättningar. Bokningen gäller i hela dygn och startar och slutar kl 00.00 - 24.00.

Efter man har använt båten skall den lämnas ren (avspolad med sötvatten) och låst. Man skall även lämna båten med en full tank (bensin 98 oktan). Rekommenderat är det att man har med sig en egen dunk med bränsle för att fylla upp det man har förbrukat under sitt tillfälle. Självklart får man gärna tanka vid en sjömack om man hellre vill det. Båtarna har inbyggd fast bränsletank på mellan 70-98 liter