* Baserat på båtpris 350.000kr, kontantinsats 20% och 4% ränta och 10 års avbetalning.
**Många båtklubbar/hamnar kräver även en hög kontantinsats för att få bli medlemmar.
Betalar man sin båt kontant bör man räkna på en årlig värdeminskningen istället på ca 10% per år.

Om du räknar med att äga och betala av båten på 10 år som i räkneexemplet ovan så kommer du att efter de tio åren ha betalat
ca 588 600  kr och ha ett restvärde på båten på ca 122 000 kr.

Jämfört med ett medlemskap i Båtpoolen under samma period så kommer alternativet med egen båt att ha medfört en merkostnad på 227 610 kr för 10 år, samt ha sparat tio års arbete av båtunderhåll, upptagning, förvaring, service och hamnvakter etc.